Aquests productes formen part de la molècula de triglicèrid (greix) i s'obtenen mitjançant dissociació dels greixos.